Защита на лични данни

Байер е наясно, че сигурността на Вашата лична информация при използването на нашия уебсайт е важен въпрос. Отнасяме се много сериозно към защитата на личните Ви данни. Затова бихме искали да знаете каква информация съхраняваме и какви данни не запазваме. С тази декларация за поверителност бихме искали да Ви информираме за нашите мерки за сигурност.Събиране на данни

Можете да използвате нашия сайт, без да разкривате Вашите лични данни. Не сте задължени да предоставяте лична информация като условие за използване на нашия сайт, освен в случаите, в които може да се наложи да Ви предоставим продукт или услуга по Ваше искане. Когато използвате нашата интернет страница, данните могат да се съхраняват за различни цели на сигурността. Те може да включват името на Вашия доставчик на интернет услуги; уеб сайта, който сте използвали, за да направите връзка към нашият сайт; уеб сайтовете, които посещавате от нашия сайт, както и Вашия IP-адрес. Тези данни биха могли да се използват, за да Ви идентифицираме, но ние не ги ползваме за тази цел. Понякога използваме данните за статистически цели, но запазвайки анонимността на всеки индивидуален потребител, така че даден човек не може да бъде идентифициран. В случаите, когато личните данни се предоставят на трети страни, за да Ви предоставят продукти или услуги по Ваше искане или за други цели, които сте оторизирали, ние разчитаме на технически и организационни средства, за да се гарантира, че се спазват приложимите разпоредби относно сигурността на данните.


Събиране и обработка на лични данни

Ние събираме лични данни само когато Вие ни ги предоставите, чрез регистрация, попълване на формуляри или електронна поща, като част от поръчка за продукти или услуги, запитвания или искания за материали, и други подобни ситуации, в които сте избрали да предоставите информация за нас.

Базата данни и съдържанието й остават в нашата компания и се запазват в процесори на данни или сървъри, които действат от наше име и отговорно към нас. Вашите лични данни няма да бъдат предадени от нас или от нашите агенти за ползване на трети лица под каквато и да е форма, освен ако не сме получили Вашето съгласие или сме законово задължени да го направим.

Ние ще запазим контрол и отговорност за използването на всички лични данни, които се разкриват пред нас. Част от тази информация може да се съхранява или обработва в компютри, намиращи се в други държави, като например САЩ, чиито закони за защита на данни може да се различават по отношение на юрисдикцията на държавата, в която живеете. В такива случаи, ние ще гарантираме, че са на лице подходящи защитни мерки, които се изискват от процесора за обработка на данни в съответната държава, за да се поддържа ниво на защита на данните, еквивалентно на това, което се прилага в страната, в която живеете.

 

Цел на ползване

Данните, които събираме ще бъдат използвани само за целите на  доставка на заявените продукти или услуги, или за други цели, за които Вие сте дали съгласие, освен ако не е предвидено друго в закона.

 

Право на достъп и корекция

Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за използването на Вашите лични данни в бъдеще. Отново трябва само да изпратите имейл на посочения адрес или да се свържете със служител по сигурността на личните данни на адреса по-долу.

 

Право на отказ

Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за използването на Вашите лични данни в бъдеще. Отново трябва само да изпратите имейл на посочения адрес или да се свържете със служител по сигурността на личните данни на адреса по-долу.

 

Запазване на данни

Ние запазваме личните данни за толкова дълго, колкото е необходимо за нас да извършим услуга, която сте поискали или за която сте дали съгласие, освен ако не е предвидено друго в закона (например във връзка с висящ процес).

 

Използване на бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в локален кеш на браузъра на потребителя. Използването на такива бисквитки прави възможно разпознаването на браузъра на потребителя с цел оптимизиране на интернет страницата и по-лесното й използване. Данните, събрани посредством бисквитки, няма да бъдат използвани за определяне на самоличността на потребителя на сайта.

Повечето браузъри са настроени да приемат тези бисквитки автоматично. Освен това, можете да деактивирате съхраняването на бисквитки или да настроите браузъра да Ви информира, преди бисквитките да се съхранят на Вашия компютър.

 

Сигурност

Байер използва технически и организационни мерки за сигурност, за да защити Вашите данни от манипулации, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица. Всяка лична информация, която предоставите на Байер, ще бъде криптирана транзитно, за да се предотврати възможна злоупотреба от трети лица. Нашите процедури за сигурност постоянно се актуализират въз основа на новите технологични разработки.

 

Деца

С оглед на значимостта на защитата на личната информация на децата, ние не събираме, обработваме или използваме на нашия уебсайт всяка информация, отнасяща се до физическо лице, за което знаем, че е под 13-годишна възраст, без предварителното доказуемо съгласие на неговия законен представител. Такъв правен представител има право, при поискване, да види информацията, предоставена от детето и / или да изисква тя да бъде заличена.

 

Контакти

Ако имате някакви проблеми, въпроси или предложения, моля свържете се с някое от следните лица.
Служител по защита на данните от Bayer AG:
Thomas Beyer
Bayer AG
Corporate Office
Building W 11
51368 Leverkusen, Germany
E-mai

Корпоративен директор по защита на данните от Bayer AG:
Rainer Meyer
Building K56
51368 Leverkusen, Germany
Phone: +49 (0) 214 30 2 05 22
Fax: +49 (0) 214 30 2 03 46
E-mail
Постоянното развитие на Интернет понякога изисква корекции в нашата декларация за поверителност. Ние си запазваме правото да правим промени при необходимост.

Търсене на работа

Тук можете да намерите активните ни обяви за свободни позиции в Байер Бългaрия.

 Присъединете се към нас още днес!


 

Търси

Контакти

Байер България ЕООД

 

T: +359 (0)2 814 01 32
F: +359 (0)2 814 01 99

 

Последвайте ни

Последно обновяване 29.07.2014   Copyright © Bayer AG